Zmiany prawne – Jednolity Plik Kontrolny

Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej z ubiegłego roku od 1go lipca 2016 r. duże  przedsiębiorstwa zostanąJPK - zmiany prawne dla firm zobligowane do przekazywania danych podatkowych w formacie  XML –Jednolity Plik Kontrolny. Pozostałe przedsiębiorstwa zostaną objęte tym obowiązkiem od 1 lipca 2018 roku.

Mając na uwadze zmieniające się przepisy prawne oraz wsłuchani w potrzeby klientów staramy się przygotować przedsiębiorstwa do nowych realiów. Jako producent rozwiązań IT musimy mieć odpowiednią ilość czasu oraz wiedzę aby pomóc klientom w opracowaniu systemu określonego nowymi przepisami. Już teraz pomagamy w analizie oraz przygotowaniach do zmian, które w dużych przedsiębiorstwach mogą potrwać nawet kilka miesięcy.

Nadchodzące zmiany w przepisach są wprowadzane na przykładzie innych krajów, dlatego można przypuszczać, że struktura JPK nie jest ostateczna. Struktura pliku i jego schemat będzie rozwijany, dlatego warto zdecydować się na długotrwałą współpracę z jednym dostawcą oprogramowania. To da gwarancję na poprawne aktualizowanie systemów w razie potrzeb i innych zmian JPK wprowadzonych przez ustawodawcę.

Z naszego doświadczenia wynika, że samo wygenerowanie JPK nie daje gwarancji poprawności danych. Przedsiębiorcy muszą być czujni i skontrolować merytorycznie przekazywane dane do urzędu skarbowego. Aby tego dokonać konieczne jest odpowiednie narzędzie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwań mamy przygotowane rozwiązanie do weryfikacji danych wchodzących w skład wygenerowanego JPK. Pomoże to wyeliminować błędy a co najważniejsze firma uniknie sankcji, jakie mogą być nałożone za pomyłki w dostarczonym, nieprawidłowym JPK .

Więcej na temat nowych przepisów i wchodzących zmian znajdziesz na naszej stronie korporacyjnej.