Moduły systemu

Moduły Programu InteliHotel to wbudowane funkcjonalności oprogramowania

Recepcja →

… z systemem POSitive Hotel będzie biło rytmiczniej niż dotychczas